IZVJEŠTAJ O BILANCI I PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA RAZDOBLJE 01.01.do 31.12.2020.